Virtuelna stvarnost

virtuelna-stvarnost

Virtuelna stvarnost

clanak18aUkoliko ste gledali serijal filmova Matriks, verovatno imate neku predstavu o tome šta je to virtuelna stvarnost. Ukoliko do sad niste gledali pomenute filmove, i niste sasvim sigurni šta je to zapravo virtuelna stvarnost, evo jednog od mogućih objašnjenja.

Virtuelna stvarnost (engl. virtual reality, skraćeno VR) predstavlja potpunu kompjutersku simulaciju okruženja u kojem se nalazite. Tako stvoreno okruženje uopšte ne mora da bude isto kao svakodnevno, već može da bude smešteno u svemir, na dno mora, u praistoriju, ili na bilo koje drugo, izmaštano mesto. Teorijski, u pitanju je potpuna simulacija, što znači da možete da osetite vetar na licu ili u kosi, da mirišete cveće ili parfeme, da osetite teksturu drveta, tkanine ili tla, pa čak i da imate osećaj kretanja u simuliranom okruženju. No, i pored svega toga, uvek ste svesni da je u pitanju samo simulacija, a ne stvarnost. Zato se takva simulacija i zove virtuelna (veštačka) stvarnost.

Virtuelna stvarnost clanak18bTehnološki gledano, VR je danas još uvek u ranim fazama razvoja. Da bi smo uopšte mogli da iskusimo VR, moramo da imamo odgovarajuću opremu, ali i odgovarajuće programe-simulacije. Najjednostavniji pristup virtuelnoj stvarnosti se ostvaruje preko naočara sa senzorima, koje prate pokrete naših očiju i glave. U zavisnosti od toga kako pomeramo pogled i glavu, kompjuter prilagođava prikaz na malom ekranu koji se nalazi u naočarima, tik ispred naših očiju. Ukoliko pored naočara obučemo i VR odelo, kompjuter će prilagoditi prikaz tako da uzima u obzir i pokrete naših ruku i nogu.

VR može da ima raznovrsne primene. Ona koja je najprivlačnija najvećem broju ljudi jeste primena u video igrama – kako se pokrećete u stvarnosti, tako se vaš kompjuterski lik pomera u igri. Druga primena bi mogla da bude u filmskoj industriji. Umesto da pratite glavnu radnju, možete da se prošetate do prostorije u kojoj su sporedni likovi u filmu, i da pogledate šta oni rade, dok teče ostatak filma. Još jedna, mnogo ozbiljnija primena VR, jeste za razne vrste obuka. Na primer, američka vojska koristi VR naočare i simulatore kretanja kako bi obučila svoje vojnike za skok padobranom. Pored toga, VR može biti od koristi i prilikom obuke lekara za obavljanje hirurških zahvata.

Ovo su samo neke od mogućih primena VR. Pošto je u pitanju tehnologija koja je još uvek u začetku, mnoge stvari postoje samo u teoriji. A dok čekamo da i one postanu stvarnost, predlažemo vam da sami napravite svoje VR naočare, preuzmete ovu aplikaciju za vaš pametni telefon, i pomoću njih pogledate sledeće YouTube klipove.