Meet And Code

TechSoupBalkansLogo
meet_and_code_logo_rgb

Meet and Code ima za cilj da približi deci i mladima uzrasta od 8 do 24 godina IT svet i programiranje. Svi događaji ovog udruženja su osmišljeni tako da pokažu mladim ljudima koliko je programiranje ustvari zabavno i na koji način im može pomoći u ostvarivanju i primeni nekih ideja koje imaju. Još jedan od ciljeva jeste da nauče kako tehnologija funkcioniše, na koji način IT utiče na našu svakodnevnicu. Ovakvim događajima omogućavamo deci i mladima da upoznaju širok spektar tehnologija, digitalnih tema i kreativnog programiranja, kako bi bili ohrabreni da nastave svoje istraživanje samostalno, a najpre da im se podigne interesovanje ka IT sferi.

Ideja je da se ovakvi događaji dešavaju svake godine u svim Evropskim zemljama u sklopu nedelje programiranja (od 6. do 21. oktobra), gde bi organizatori bili različite društvene grupe, škole, IT stručnjaci, firme ili računarski klubovi, itd. Naša Školica programiranja se našla kao adekvatna za stručnu realizaciju ovakvog događaja na vrhunskom nivou i sa iskusnim predavačima.

Zahvalni smo udruženju Meet and Code koje je prepoznalo naš potencijal i podržalo realizaciju Arduino radionice. Nadamo se dugoj i uspešnoj saradnji.