Prepoznaj talenat kod svog deteta

Talentovana deca

Prepoznaj talenat kod svog deteta

 

Šta je talenat?

Prema jednoj od brojnih definicija, talenat je “potencijal za izuzetnost”. Znaci prepoznavanja talentovanog deteta su brojni i javljaju se ili kao opšti – lakoća učenja, brzo pamćenje, uviđanje detalja, uočavanje uzroka i povezanosti pojava ili kao specifični – u okviru različitih oblasti. Tako neka deca već od najranijeg uzrasta svojim crtežom uveliko premašuju svoj uzrast, drugi sa lakoćom “barataju” brojevima, treći postižu izuzetne sportske rezultate.

Svako dete poseduje talenat. Potrebno je samo da se otkrije šta je to što dete zaista voli da radi i u čemu se odlično snalazi. Možda je to talenat za sviranje određenog insturmenta, talenat za sport, pevanje, matematiku, crtajne..postoji mnogo izbora, bitno je pronaći pravi.

Na početku dete neće znati šta je to što želi da radi u slobodno vreme ili šta je to što bi volelo. Nekada će dete hteti da radi nešto samo zato što to radi njegov drug iz klupe ili zato što je to videlo na televiziji ili internetu. Ali, u tom periodu kada i samo dete otkriva sebe, vi kao roditelj trebate biti tu kao podrška, pomoć i usmerenje.

Muzika koju slušate, priče koje govorite detetu, okruženje koje mu obezbeđujete utiče na njegov razvoj i inteligenciju i sve njegove druge potencijale, kao i talente. Što su ovi spoljašnji stimulansi raznovrsniji i kvalitetniji, to je mogućnost da dete razvija svoje potencijale veća.

Roditelji čine sve da zadovolje svoju decu, međutim nekada roditelji zadovoljavaju preko dece svoje neostvarene snove. Nemojte dete forisrati da svira gitaru samo zato što je to nekada bio vaš neostvaren san, pa sada želite preko deteta to da ispunite. Ne, to zaista nije način. Dobro je podstaći dete da se bavi muzikom i sportom, ali ako dete pokaže veće interesovanje za plivanje nego za muziku to je sasvim u redu. I nemojte to forsirati. Već ako vidite da se dete odlično snalazi u tom sportu podržite ga, čak i tu će često gubiti volju kada naiđu neke prepreke.

Tada nastupate vi. Potrebno je pružiti detetu podršku, ohrabriti ga i pokazati da se uspeh i napredovanje ne postižu tako lako. Nekada je potrebno uložiti više truda, ali ništa nije nemoguće uz malo volje.

Zašto je talenat toliko važan?

Smatra se da je razvoj talenata jedna od osnovnih stvari za uspešno snalaženje u životu.

Talenat izražava kreativnost, razvija maštu i utiče pozitivno na odrastanje i razvoj deteta. Razvijanje talenta otvara sve veće vidike i mogućnosti za vaše dete. Dete će uvideti da je to što radi posebno i da nemaju svi isti dar za sve, na taj način dete stiče samopouzdanje. Razvijanje talenta je pre svega zdravo i to je strana koja nas ispunjava pozitivnom energijom. Ali, trebate pratiti tempo koji detetu odgovara. Kada je potreban predah od svih aktivnosti treba to dozovliti.

Dete je ipak dete, i ne treba požurivati odrastanje. Neka bude bezbrižno ali ne i razmaženo. Roditelj je tu da usmeri to vreme i da primeti kada je potrebna pauza a kada je potrebna aktivnost.

Ipak, priručnik za savršeno roditeljstvo ne postoji. Ali, zato se treba posvetiti detetu, kroz igru, razgovor i posmatranje, kako bi se uočilo šta je detetu potrebno a šta ne. Dete će biti najuspešnije u onome u čemu uživa. Neka razvoj deteta i njegovog talenta bude vaš zadatak, a kroz ljubav i razumevanje i uspeh će doći.

Talentovano dete