Photoshop tutorijal – Boje na crno-beloj fotografiji

photoshop-tutorijal-boje-na-crno-beloj-fotografiji

Photoshop tutorijal – Boje na crno-beloj fotografiji

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35a

Pre nekoliko nedelja smo vam pokazali kako da ubacite slike u slova, a danas ćemo da vam pokažemo kako da, uz pomoć Photoshopa, obojite crno-belu fotografiju. U ovom tutorijalu ćemo koristiti fotografiju koju možete da preuzmete sa ove ili ove adrese. Naravno, osim na fotografiji u našem primeru, možete da radite i na nekoj fotografiji koju sami odaberete. Postupak će biti isti, mada može da se dogodi da će vašoj slici biti potrebna dodatna podešavanja boja.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35bPošto smo preuzeli fotografiju, otvorićemo je u Photoshopu (u nastavku teksta, PS). U slučaju da nam nije otvoren prozorčić za pregled lejera, otvorićemo ga ili preko panela na desnoj strani ekrana, ili pritiskom na taster F7. Zatim ćemo duplirati jedini lejer koji imamo. Dupliranje možemo da obavimo na nekoliko načina – preko menija Layer i opcije Duplicate Layer, ili kombinacijom tastera CTRL i J, ili desnim klikom na prazan prostor pored lejera (u prozoru za pregled lejera).

Sada ćemo da počnemo da dodajemo boje. Krenućemo od sakoa. Kliknućemo na Quick Selection Tool(ili pritisnuti taster W na tastaturi) – Quick Selection Tool . Podesićemo veličinu četkice po želji, preko tastera [ i ](nalaze se iznad tastera Enter, na većini tastatura). Preporučujemo vam da veličinu četkice podesite tako da se otprilike poklopi sa veličinom dugmeta sakoa.

Kada uradimo sve što smo naveli, započećemo sa obeležavanjem sakoa dečaka na fotografiji, kao na sledećoj slici. Ne morate da budete potpuno precizni u obeležavanju, pošto sve greške mogu da se isprave u kasnijim koracima. Ako i obeležite nešto što niste želeli, pritisnite i držite taster Alt i pređite četkicom preko neželjenih delova fotografije.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35d

Dok nam je obeležen sako, kliknućemo na ikonu crno-belog kruga, koji se nalazi pri dnu prozora sa lejerima (četvrta ikona po redu). Otvoriće se meni, u kojem ćemo da kliknemo na Solid Color (nalazi se na samom vrhu menija). Možete da odaberete bilo koju boju, a mi smo se odlučili za nijansu plave, čiji je kôd 7fbad5.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35e

Kada kliknemo na OK, videćemo da stvari ne izgledaju baš najbolje. To popravljamo preko prozora sa lejerima, tako što pri vrhu tog prozora kliknemo na tekst Normal, a zatim iz padajućeg menija odaberemo Color (nalazi se pri dnu tog menija).

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35f

Sada moramo da uklonimo plavu boju sa onih delova fotografije na kojima se ne nalazi sako (šake, sladoled, kravata, košulja, i slično). To ćemo uraditi tako što ćemo najpre da kliknemo na Brush tool (ili da pritisnemo taster B) – Brush Tool, zatim da izaberemo crnu boju (kao osnovnu) i belu boju (kao pomoćnu), i na kraju da kliknemo na crno-belu površinu (masku) do plavog kvadrata u prozoru sa lejerima.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35h

Kada smo sve to uradili, počećemo sa sakrivanjem onih delova fotografije (crna boja sakriva, bela boja otkriva), koje ne želimo da obojimo plavom bojom. To radimo tako što kliknemo i prevučemo četkicu preko tih delova fotografije. Po potrebi ćemo da uveličavamo sliku, da bismo preciznije obojili ili uklonili boje. Ako greškom uklonimo plavu boju sa sakoa, možemo da je vratimo, tako što umesto crne, upotrebimo belu boju. Krajnji rezultat našeg rada bi trebalo da izgleda kao na sledećoj slici.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35i

Istom logikom ćemo obojiti sladoled i maramicu u levom džepu. Prvo ćemo da kliknemo na prvi lejer sa dečakom. Zatim ćemo, preko Quick Selection Tool, da obeležimo sladoled, a onda i maramicu. Kada obeležimo oba dela fotografije, dodaćemo, kao kod sakoa i pantalona, Solid Color. Da bismo sebi olakšali posao, odlučili smo se da i sladoled i maramica budu iste boje – ffaeae. Kada uradimo sve to, preostaje još da izaberemo, kao i kod bojenja sakoa i pantalona, da umesto Normal blend moda, stoji Color.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35j

Na isti način ćemo bojiti i ostale delove dečaka – kravatu (bojom feef00), ruke i lice (bojom 3c270a), kosu (bojom 261d17), štapić (f6cd85), dugmad (123d85). Kada obojimo sve delove, trebalo bi da dobijemo rezultat kao na sledećoj slici.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35k

Pošto neke od boja deluju bledo (sladoled, odelo, kosa), dodaćemo lejer koji će malo pojačati boje. To radimo tako što najpre kliknemo na lejer čije boje želimo da pojačamo, a onda kliknemo na crno-beli krug, pri dnu prozora sa lejerima. Kada se otvori meni, biramo Vibrance.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35l

Pomerajte svaki od klizača u desno, sve dok ne dobijete jačinu boje sakoa koja vam se učini prihvatljivom. (mi smo se odlučili da Vibrancebude 50, a Saturation 20). Ono što primećujemo prilikom pomeranja klizača jeste da se menjaju sve boje, a ne samo boja sakoa i pantalona. Da bismo ograničili promene samo na sako, vratićemo se u prozor sa lejerima, bilo klikom na karticu sa lejerima, bilo pritiskom na taster F7. Zatim ćemo da kliknemo na crno-beli lejer (masku) pored solid color lejera, a onda ćemo, držeći taster Alt, da ga prevučemo na Vibrance lejer. Kada pustimo levi klik i taster Alt, kliknućemo na Yes.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35lj

Ponovićemo ovaj postupak i za preostale delove slike, menjajući pritom vrednosti za vibrance i saturation, onako kako nam se učini prihvatljivim. Što se tiče tena, tu ćemo koristiti Hue / Saturation lejer, koji dodajemo na sličan način kao Vibrance lejer. Kliknućemo na crno-beli krug pri dnu prozora sa lejerima, pa u meniju biramo Hue / Saturation. Podesimo saturaciju (drugi broj) na 100, a potom, kao i kod vibrance lejera, prevlačimo masku na hue / saturation lejer.

Da bismo rešili problem neprirodnih boja, kliknućemo desnim klikom na naziv lejera (Hue / Saturation 1), i odabrati Create Clipping Mask. Zatim ćemo da dupliramo taj lejer, bilo kombinacijom tastera Ctrl i J, bilo preko menija Layer > Duplicate Layer, bilo preko desnog klika i izbora opcije Duplicate Layer. Ako smo sve uradili ispravno, trebalo bi da u prozoru sa lejerima postoje dva hue / saturation lejera, kao na sledećoj slici.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35m

Poslednji korak u podešavanju nijanse tena jeste promena blend moda. Kliknućemo na gornji od dva hue / saturation lejera, a zatim na tekstNormal, koji se nalazi u gornjem levom uglu prozora sa lejerima. U padajućem meniju biramo Color Dodge, čime ten dobija prirodniju boju.

Preostaje još da poboljšamo preglednost lejera. To činimo grupisanjem svih lejera, osim onih na kojima je dečak. Prvo ćemo da kliknemo na ikonu fascikle, koja se nalazi pri dnu prozora sa lejerima, desno od ikone preko koje smo dodavali solid color lejere. Tako dodajemo fasciklu u prozor sa lejerima. Zatim ćemo da prevlačimo jedan po jedan (ili sve odjednom) lejer u fasciklu.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35n

Ostaje još da uporedimo kako je naša slika izgledala pre, a kako posle dodavanja boja.

photoshop tutorijal boje na crno-beloj fotografijiclanak35nj

U ovom tutorijalu smo se ograničili na bojenje dečaka. Preporučujemo vam da, vežbe radi, pokušate da obojite ostatak slike. Postupak je potpuno isti. Jedino što vam je potrebno je malo vremena i strpljenja. A ako vam se ne dopadaju boje koje smo odabrali, uvek možete da ih promenite. :)