Pozitivan dom – poštovanje je važno

Poštovanje je važno

Pozitivan dom – poštovanje je važno

 

Deca gledaju na svaki pokret koji roditelji naprave. Što predstavlja odličnu odskočnu dasku za učenje dece kako da poštuju roditelje i druge ljude oko sebe. Od malih nogu svakodnevno treba uticati na decu da uvažavaju vaš model ponašanja prema supružniku, mlađem bratu ili starijoj sestri. Deca vide nas kako pokazujemo poštovanje jedni prema drugima, kako se odnosimo u određenim situacijama, i upijaju taj model ponašanja.

Zato je važno da roditelji pokazuju poštovanje jedno prema drugom ispred dece, da uvažavaju i poštuju mišljenja. Razgovor bez vikanja, rešavanje problema mirno i pružanje vremena da se izraze osećanja su samo jedan od načina na koji roditelji mogu uticati, kao pravi model na koji će se dete ugledati svakodnevno.

Deca trebaju biti poučena da se u situacijama kada su besna, razgovaraju bez drame i vikanja. Roditelj je tu da sasluša razloge zbog kojih dete ne želi nešto da posluša u određenom trenutku i da mu kaže “znam da si ljut/a ali sam ponosan na to kako podnosiš ovu sitaciju, to podstiče da se dete ponese sa poštovanjem prema roditelju.

Dete dobija pozitivno ohrabrenje kada se oseća poštovano u trenucima kada bi trebalo da dobije kritiku. Tako da je malo verovatno da će deca ponoviti istu stvar u budućnosti.

Zato je bitno da ne očekujemo samo mi poštovanje od naše dece, već da i mi prema njima postupamo sa poštovanjem.

U trenucima kada je dete uznemireno treba mu dati prostora i vremena da se smiri, lepim tonom bez optuživanja treba razgovarati sa njim, jer, mi kao roditelji na taj način pokazujemo da poštujemo njihova osećanja.

Detetu je potrebno reći “ponosan sam na tebe”. Takav način ponašanja utiče da dete donosi dobre odluke i da se ponaša ljubazno prema drugima. Osim toga, to postavlja određena očekivanja i uliva mu se samopouzdanje da ta očekivanja i ispuni.

Razgovarajte sa svojom decom o tome, na koje sve načine mogu pokazati poštovanje kod kuće, u školi, na odmoru. Kada se deci postavljaju ovakva pitanja to podseća decu da trebaju biti svesna svog ponašanja u različitim situacijama.

Čitajte sa decom knjige o poštovanju, različite priče za decu kroz koje je iskazano poštovanje. Jer, ono što se deca nauče dok su malena, neće zaboraviti ni kada postanu zreli ljudi.