Informacija od značaja

Nesmetan pristup znanju povećava šanse za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a time i njihovo oslobađanje od zavisnosti, nemaštine i socijalne isključenosti, što je jedan od motiva za pokretanje našeg trenutnog projekta, „Informacija od značaja”. Zamisao nam je da osobama sa invaliditetom sa teritorije Jagodine, Ćuprije, i Paraćina kroz ovaj projekat pružimo znanja iz oblasti informacionih tehnologija – programiranja, 3D, veb dizajna, video montaže, ali i znanja neophodna za samozapošljavanje, osnivanje firmi i udruženja, kao i rad putem interneta. Na taj način želimo da otvorimo novu perspektivu osobama sa invaliditetom, da poboljšamo njihovu pozicija na tržištu rada, ali i da ih osnažimo za obavljanje novih poslova koji im sada postaju dostupni.

Projekat je realizovan u periodu od 04. septembra 2015. godine do 04. maja 2016. godine.

Zahvalni smo Ministarstvu trgovine, turizma, i telekomunikacija, na svesrdnoj pomoći, bez koje ne bi bilo moguće realizovati ovaj projekat.