Photoshop tutorijal – Vatrene pesnice

photoshop-tutorijal-vatrene-pesnice

Photoshop tutorijal – Vatrene pesnice

vatrene-pesnice-clanak45a

Danas ćemo da vam pokažemo kako da napravite vatrene pesnice, koristeći Photoshop. Prvo ćemo da pribavimo sve fotografije sa kojima ćemo da radimo. Fotografiju pesnice preuzimate sa ove adrese. Za potrebe ovog tutorijala, odlučili smo se da radimo sa fotografijom koja se pojavi po otvaranju linka. Ukoliko želite da radite sa fotografijom veće rezolucije od one koju smo koristili u našoj montaži, potrebno je da se registrujete i ulogujete na sajt freeimages.com. Druga fotografija sa kojom ćemo da radimo, jeste fotografija vatre. Nju možete da preuzmete sa ovog ili ovoglinka (slika označena kao Image003).

Predlažemo vam da obe fotografije sačuvate na desktop, i da ih nazovete tako da znate šta sadrže (na primer, pesnica i vatra).

Priprema pozadine

Pošto smo preuzeli potrebne fotografije, možemo da krenemo sa pravljenjem naše montaže. Pokrenućemo Photoshop, i istovremenim pritiskom na tastere CTRL i N napraviti novi fajl, dimenzija 1280*720 piksela, i rezolucije 72 piksela po inču. Kada nam Photoshop bude stvorio novi fajl, obojićemo ga, tako da bude crne boje. Prvo ćemo da izaberemo crnu boju, pritiskom na taster D. Zatim ćemo da kliknemo na ikonu kofice, koja se nalazi u traci sa alatima, na levoj strani ekrana, a onda i na belu površinu.

vatrene-pesnice-clanak45b

Priprema pesnica

Otvorićemo fotografiju pesnice, i započeti sa izdvajanjem pesnice sa fotografije, pošto nam je za montažu potrebna samo ona, a ne i njena pozadina. Kliknućemo na Quick Selection Tool, a zatim ćemo da pritisnemo i držimo levi klik, pa ćemo da prevlačimo mišem preko pesnice na slici. Ako smo sve ispravno uradili, kada prestanemo da držimo levi klik, oko pesnice bi trebalo da se pojavi isprekidana, treperava linija, kao na sledećoj slici.

vatrene-pesnice-clanak45c

Budući da način koji smo koristili za označavanje pesnice, jeste brz, ali ne i previše precizan, malo ćemo da podesimo našu selekciju. To činimo tako što kliknemo na opciju Select (nalazi se u meniju na vrhu ekrana), u okviru koje biramo Refine Edge. U prozoru koji se bude otvorio, podešavamo parametre na sledeći način.

vatrene-pesnice-clanak45d

Kada podesimo sve parametre, kliknućemo na OK.

Preostaje nam još da izdvojimo pesnicu sa slike. Dok nam je selekcija aktivna, pritisnućemo CTRL i J, da bismo od selekcije napravili novi lejer – u ovom slučaju, izdvojenu pesnicu. Ako smo sve uradili ispravno, u prozoru sa lejerima će se pojaviti još jedan lejer – pesnica bez pozadine.

Pritiskom na taster V, aktiviraćemo Move Tool, kojim ćemo da prevučemo pesnicu na onaj tab u kojem je crna pozadina. Pesnicu prevlačimo tako što postavimo strelicu miša preko pesnice, pritisnemo i držimo levi klik, i zatim, bez puštanja levog klika, prevlačimo pesnicu do vrha ekrana, odnosno do dela gde se nalazi tab / kartica crne pozadine. Sačekaćemo jedan trenutak, i kada se pojavi crna pozadina, pomerićemo strelicu miša preko nje, i pustiti levi klik.

vatene-pesnice-clanak45dj

Zatvorićemo karticu / tab u kojem je fotografija pesnice, pošto nam više nije potreban.

Od jedne pesnice, koju trenutno imamo na crnoj pozadini, napravićemo dve. U prozoru sa lejerima, kliknućemo na lejer sa pesnicom, a zatim ćemo istovremeno da pritisnemo tastere CTRL i J,kako bismo napravili duplikat pesnice. Dok smo na duplikatu, kliknućemo na meni opcijuEdit, zatim na Transform, a onda i na Flip Horizontally. Krajnji rezultat bi trebalo da bude kao na sledećoj slici.

vatene-pesnice-clanak45dz

Zatim ćemo,upotrebom Move Tool (taster V), da razdvojimo pesnice, i da ih namestimo tako da jedna bude u levom, a druga u desnom delu ekrana, i da obe otprilike budu na sredini, gledano po visini.

Kada namestimo pesnice na taj način, spojićemo ih u jedan lejer, tako što ćemo prvo da označimo samo lejere sa pesnicama (pritisak na tasterCTRL i klik na svaki od lejera sa pesnicama, na površinu desno od naziva lejera). Zatim ćemo da kliknemo na meni opciju Layer, u okviru koje biramo opciju Merge Layers (nalazi se pri dnu).

Dok smo na lejeru sa pesnicama, uradićemo sledeće:

 1. Kliknućemo na meni opciju Image, zatim na Adjustments, i, u okviru nje, Desaturate, da bismo uklonili boje sa slike.
 2. Kliknućemo na meni opciju Filter, potom na Stylize, i na kraju na Find Edges, da bismo istakli konture pesnice.
 3. Zatim ćemo da kliknemo na opciju Image, i Adjustment, ali ćemo sada da odaberemo opciju Invert. Ukoliko ste sve uradili onako kako smo vam rekli, trebalo bi da dobijete rezultate kao na sledećoj slici.
vatrene-pesnice-clanak45e

Da bismo na slici ostavili samo konture pesnica, promenićemo blend mod. To radimo tako što u prozoru sa lejerima kliknemo na tekst Normal, a potom umesto njega odaberemo Hard Light.

vatrene-pesnice-clanak45f

Želimo da jedna od naših pesnica ima pravu, vatrenu boju, dok ćemo za drugu odabrati plavu boju. Da bismo to postigli, dodaćemo Hue / Saturation lejer, i to tako što ćemo da kliknemo na crno-beli krug u dnu prozora sa lejerima. U meniju koji bude iskočio, odabraćemo Hue / Saturation. Otvoriće se novi prozor, u kojem unosimo sledeće vrednosti:

 • Štikliramo opciju Colorize
 • Hue: 0
 • Saturation: 100
 • Lightness: 0
vatrene-pesnice-clanak45g

Primetićete da su, na ovaj način, pesnice pocrvenele. Međutim, mi ne želimo da obe pesnice budu iste boje, pa ćemo da uklonimo boju sa jedne od njih. Odlučili smo se za desnu.

Ako se vratimo u prozor sa lejerima (pritiskajte taster F7, sve dok se ne pojavi), primetićemo da pored Hue / Saturation lejera postoji beli pravougaonik, odnosno, maska. Kliknućemo na nju, i pritisnuti taster B, da bismo odabrali četkicu, kojom ćemo da sakrijemo desnu pesnicu odpromene boja. Pritisnućemo i taster D, da bismo odabrali crnu boju, a zatim ćemo da obojimo u crno desni deo maske. Krajnji rezultat možete da vidite na narednoj slici.

vatrene-pesnice-clanak45h

Dupliraćemo Hue / Saturation lejer, tako što ćemo da kliknemo na njega, a potom da istovremeno pritisnemo tastere CTRL i J. Zatim ćemo, duplim klikom, da uđemo u novi Hue / Saturation lejer, i da podesimo:

 • Hue: 200

Prvo što primećujemo je da se promenila boja leve pesnice, a mi želimo da promenimo boju desne. Da bismo to ispravili, vratićemo se u prozor sa lejerima, i kliknuti na masku pored najnovijeg Hue / Saturation lejera. Zatim ćemo istovremeno da pritisnemo CTRL i I. Rezultate možete da vidite na narednoj slici.

vatrene-pesnice-clanak45i

Ovim smo završili sa pripremanjem pesnica. Sledi priprema plamenova, na fotografiji koju smo preuzeli na početku ovog teksta.

 

Priprema plamenova

Otvorićemo fotografiju plamenova, i otključati jedini lejer koji imamo, duplim klikom na ikonu katanca, u prozoru sa lejerima.

Klikom na ikonu tri preklopljena kruga (nalazi se u desnom delu ekrana), prelazimo u prozor Channels. Ukoliko ne vidite ovu ikonu, prozor Channels možete da otvorite klikom na meni opciju Window, i u okviru nje na opciju Channels. Pošto se otvori ovaj prozor, kliknućemo na sliku ispred teksta Green, a zatim, držeći taster CTRL, još jednom kliknuti na istu sliku. Ovaj korak nam je neophodan, da bismo označili plamenove, koje ćemo da prevučemo u tab sa pesnicama. Kliknućemo na prazan prostor ispred prve, RGB, slike u tom prozoru, i vratićemo se u prozor sa lejerima. Pritiskom na CTRL i J, napravićemo novi lejer od plamenova koje smo obeležili.

vatrene-pesnice-clanak45j

Dodaćemo i jedan Hue / Saturation lejer, na način na koji smo to i ranije radili. Štikliraćemo Colorize, i podesiti da Hue bude 200, a Saturation 100. Kao Blend mode, postavićemo Hard Light.

Vratićemo se u prozor sa lejerima. Obeležićemo lejer sa plamenovima, i Hue / Saturation lejer, pa ćemo da ih dupliramo, istovremenim pritiskom na CTRL i J. Dok su nam obeležene novostvorene kopije, spojićemo ih u jedan lejer, istovremenim pritiskom na CTRL i E. Takođe ćemo i da promenimo ime tom novom lejeru, u Plava vatra. Ime smo promenili da bismo se jednostavnije snašli kada počne da se povećava broj lejera u našoj montaži.

vatrene-pesnice-clanak45k

Sada ćemo, na sličan način, da promenimo Hue / Saturation vrednosti za preostali lejer sa plamenovima. Pošto će ovaj lejer da igra ulogu crveno-narandžastih plamenova, stavićemo da Hue bude 0, a Saturation 50. Kao Blend mode, odabraćemo Lighter Color. Pošto na taj način podesimo sve parametre, spojićemo Hue / Saturation lejer i lejer plamenova, kao što smo uradili sa plavim plamenovima.

vatrene-pesnice-clanak45l

Dodavanje plamenova

Pripremili smo sve što je potrebno za našu montažu. Sledi najzanimljiviji deo, a to je dodavanje plamenova. Prevući ćemo lejer Plava vatra u tab sa pesnicama, i postavićemo je tako da bude prvi lejer (iznad svih ostalih). Pored toga, vodićemo računa da plava vatra bude postavljena preko plave pesnice.

vatrene-pesnice-clanak45lj

Klikom na meni opciju Edit, pa na Free Transform, oko lejera sa plavom vatrom će da se pojavi okvir, koji nam omogućava da fino podesimo mesto vatre, i ugao pod kojim leže na plavu pesnicu. Vodićemo računa da se samo jedan deo plave vatre poklopi sa nekim od delova pesnice. Kada nađemo mesto koje nam se dopadne, kliknućemo na štiklicu koja se pojavila pri sredini vrha ekrana, da bismo potvrdili to što smo uradili.

vatrene-pesnice-clanak45m

Verovatno se pitate šta ćemo da radimo sa ostatkom plamenova. Sećate se šta smo radili da bismo Photoshopu saopštili da nećemo da bojimo obe pesnice u crvenu boju? Tu logiku ćemo da primenimo i ovde, pa ćemo, klikom na ikonu koja podseća na crno-belu japansku zastavu (nalazi se u dnu prozora sa lejerima) da dodamo masku. Kao i kod podešavanja bôja pesnica, i ovde ćemo da odaberemo četkicu (taster B) i crnu boju, a zatim ćemo da sakrijemo one plamenove koji nam se ne dopadaju. Veličinu četkice možete da menjate preko uglastih zagrada (nalaze se desno od tastera P).

vatrene-pesnice-clanak45n

Sada ćemo da kopiramo lejer sa plavom vatrom, pritiskom na tastere CTRL i J, zatim da uklonimo kopiju maske (klik na masku, pa pritisak na taster Delete), i ponovo da nameštamo (novi) lejer sa plavom vatrom. Kada nađemo odgovarajuće mesto, opet ćemo da dodamo masku, i da uklonimo suvišne delove. Ponavljamo taj postupak, sve dok ne dobijemo izgled kojim smo zadovoljni.

vatrene-pesnice-clanak45nj

Pošto smo podesili izgled desne pesnice, grupisaćemo sve lejere vezane za nju u folder koji ćemo da nazovemo Plava pesnica. Grupu dodajemo klikom na ikonu fascikle, koja se nalazi u dnu prozora sa lejerima. Kada dodamo grupu, u nju ćemo da prevučemo sve lejere vezane za plavu pesnicu.

vatrene-pesnice-clanak45o

Sve što smo uradili sa plavim plamenovima i plavom pesnicom, uradićemo i sa crvenim plamenovima i crvenom pesnicom (uključujući i grupisanje lejera). Krajnji rezultat bi trebalo da bude nalik ovom koji možete da vidite na narednoj slici.

vatrene-pesnice-clanak45p

Poboljšanje boja

Duplim klikom na Hue / Saturation lejer za levu pesnicu, ući ćemo u podešavanja boja, pa ćemo, umesto Hue: 0, staviti da Hue bude 30. Promena će biti odmah vidljiva.

vatrene-pesnice-clanak45q

Dodaćemo još tri Adjustment lejera – Hue/Saturation, Vibrance, Brightness/Contrast, i postavićemo ih kao na sledećoj slici.

vatrene-pesnice-clanak45r

U ovim lejerima ćemo da stavimo sledeće vrednosti:

 • Hue / Saturation: Hue 0, Saturation 100, Lightness 0, Colorize nije štiklirano
 • Vibrance: Vibrance 50, Saturation 50
 • Brightness / Contrast: Brigthness 20, Contrast 0
vatrene-pesnice-clanak45s
vatrene-pesnice-clanak45t

Dodaćemo još malo efekata. Kliknućemo na lejer sa pesnicama, a zatim na ikonicu fx, koja se nalazi u dnu prozora sa lejerima. Najpre ćemo da kliknemo na opciju Outer Glow. Kada nam se bude otvorio novi prozor, stavićemo da:

 • Opacity bude 10%
 • Size bude 30%

Zatim ćemo da kliknemo na opciju Inner Shadow, gde ćemo da podesimo da

 • Distance i Choke budu 0
 • Size bude 10px

Na kraju, kliknućemo na opciju Inner Glow, i uneti:

 • Opacity 10%
 • Size 30px

Kada sve ovo podesimo, kliknućemo na OK. Rezultat našeg rada možete da vidite na sledećoj slici (obavezno kliknite na sliku, za uveličani prikaz).

vatrene-pesnice-clanak45u

Ukoliko niste zadovoljni time kako izgledaju plamenovi preko pesnica, uvek možete da popravite njihov izgled, okretanjem i pomeranjem lejera sa plamenovima, ili sakrivanjem i otkrivanjem plamenova preko maski (ili kombinovanjem oba predloga).

Bilo je to sve za današnje druženje. Nadamo se da vam je bilo zabavno, i da ste naučili nešto novo. :)