Minecraft Forge

minecraft-forge

Minecraft Forge

Minecraft Forge clanak14a
U našem prethodnom tekstu smo govorili o modovima, a u ovom tekstu vam predstavljamo Minecraft Forge, program koji omogućava jednostavno dodavanje modova u Minecraft.

Prvi korak u dodavanju modova u Minecraft jeste preuzimanje Minecraft Forge instalacije sa zvaničnog sajta. Kada vam se otvori zvanični sajt, videćete da postoji nekoliko verzija Forge instalacije. Možete da preuzmete onu verziju koja se poklapa sa vašom verzijom Minecrafta, a mi vam preporučujemo da preuzmete verziju 1.7.10, pošto je najveći broj najzanimljivijih modova pravljen baš za ovu verziju Minecrafta. Da biste preuzeli ovu verziju Forge instalacije, najpre idite strelicom miša na 1.7, i u padajućem meniju izaberite 1.7.10. Po otvaranju nove stranice, idite naDownload recommended, i kliknite na Installer. Po otvaranju linka na koji ste kliknuli, sačekajte nekoliko sekundi, a zatim kliknite na skip, u gornjem desnom delu ekrana.

Minecraft Forge clanak14b
Minecraft Forge clanak14c
Minecraft Forge clanak14d

Kada se završi download Forge instalacije, pokrenite instalaciju duplim klikom, i otvoriće vam se sledeći prozor.

Minecraft Forge clanak14e

Mesto instalacije bi trebalo da bude automatski podešeno, a ako nije uradite sledeće. Kliknite na Install client, a zatim u input box unesite putanju na kojoj se nalazi Minecraft na vašem računaru. Na našem računaru, koji koristi Windows 7 operativni sistem, to je

Minecraft Forge clanak14putanja

Na vašem računaru, umesto Smile, stojaće ono korisničko ime koje ste mu zadali prilikom instalacije operativnog sistema ili pravljenja novog korsničkog naloga. Ako niste sigurni šta bi trebalo da stoji umesto Smile, otvorite My Computer, zatim kliknite dvaput na C drajv, a onda uđite u folder Users, i pogledajte koji sve folderi tamo postoje.

Kada završite sa podešavanjima, kliknite na OK, i sačekajte da Forge sam odradi ostatak posla. Moguće je da će vam tokom instalacije biti potrebna aktivna internet konekcija.

Po završetku instalacije, Forge će vas obavestiti da li je instalacija uspešno završena. Odnosno:

Minecraft Forge clanak14f

Kliknite na OK, da biste zatvorili obaveštenje, a zatim pokrenite Minecraft launcher.

Pošto smo uspešno instalirali Forge, sada moramo da napravimo male izmene u korisničkom profilu. To radimo na sledeći način. Mišem idite u donji levi deo launchera, i kliknite na padajući meni (plava jedinica na našoj sledećoj slici).

Minecraft Forge clanak14g

Kada vam se otvori meni, izaberite Forge profil, a zatim pogledajte donji desni deo launchera. Ukoliko u njemu piše Ready to play Minecraft 1.7.10-Forge 10.13.4.1558.-1.7.10, sve je već podešeno. Ukoliko to ne piše, onda moramo da promenimo podešavanja u profilu. Kliknite naEdit profile (nalazi se u donjem levom delu launchera, odmah ispod padajućeg menija), a onda u novootvorenom prozoru kliknite na padajući meni, ispred koga piše Use version, i izaberite release 1.7.10-Forge 10.13.4.1558.-1.7.10. Kada to uradite, kliknite na Save profile. Pošto smo instalirali Forge, sada smo spremni da dodamo i modove. Naredne nedelje ćemo vam predstaviti nekoliko veoma korisnih i zanimljivih modova, i pokazati na koji način da ih dodate u vaš Minecraft.

Ukoliko iz bilo kog razloga niste mogli da razumete naše uputstvo, pogledajte ovaj video. Video pokazuje kako da se instalira druga verzija Forge programa, ali je princip instalacije i podešavanja potpuno isti.