Kreativnost = Maštovitost = Inteligencija

Kreativnost kod dece

Kreativnost = Maštovitost = Inteligencija

 

Kreativnost nije ograničena samo na likovni ili muzički izraz. Bitna je veoma i za matematiku, za emocionalnu i socijalnu inteligenciju. Svima nama je potrebna kreativnost kako bi rešavali svakodnevne probleme u životu. Svako je kreativan na neki način. Potrebno je samo otkriti i negovati kreativnost.

Opšte je poznato da je dečija mašta izuzetno razvijena, da deca vole da stvaraju kao i to da kada su podstaknuta radoznalošću u najranijem uzrastu, imaju velike saznajne potencijale. U školama se deca uglavnom podstiču da razmišljaju na način koji bi doveo do tačnog rešenja. Zato je od izuzetnog značaja da se deca u predškolskom uzrastu stimulišu da razmišljaju drugačije, da im se ostavi prostora da u tim razmišljanjima pokažu svoju maštovitost, kreativnost i da na taj način dolaze do rešenja.

Da, genetika ima veliki uticaj na to da li će dete biti manje ili više kreativno. Međutim, kreativnost je poput mnogih talenata, ukoliko je ne razvijemo, neće biti od preteranog značaja samo zato što za nju imamo genetsku predispoziciju. Ukoliko sredina podsticajno utiče na dete ono će se osećati slobodnijim da ispolji svoju kreativnost i da je razvija. Ukoliko je konstantno izloženo modelima ponašanja i aktivnostima koje se odvijaju po jednom ustaljenom sistemu u kome dete poštuje pravila ponašanja i učestvuje u aktivnostima koje se odvijaju po jednom ustaljenom sistemu, njegova prirodna kreativnost se može polako izgubiti.

Kada se detetu ne pruži sloboda da bude drugačije i da na drugačiji način vidi svet oko sebe, navići će da funkcioniše po pravilima drugih. Sve što od toga bude odstupalo činiće ga nesigurnim da ispolji svoju ličnost.

Moramo dozvoliti deci da eksperimentišu, da postavljaju pitanja, da iskažu mišljenje da otkriju svoje ideje i da ih objasne. Važno je da ne ismevamo njihova objašnjenja i definicije koje su često komične ali i genijalne. I veoma je bitno uvoditi igre koje će podsticati aktivnost.

Igre asocicjacija, igre rečima, veza između pojmova.. Pustite dete da samo izabere muziku koju će slušati, da nas voj način tumači likove iz priča, da samo proceni šta je dobro a šta ne.

Treba omogućiti detetu da svet vidi kao mesto puno mogućnosti. Zato nije toliko strašno ako ufleka nameštaj ili izbaci stvari iz fioke i slično, dok je na putu razvoja svoje kreativnosti.

“Kreativnost je tako nežan cvet da pohvale podstiču njegovo cvetanje, dok ga obeshrabrivanje često uguši u nastajanju.” – Alex Osborn

Da li podstičete kreativnost kod deteta i na koje načine ih usmeravate ka napretku?

 

Kreativno dete