Koliko vremena bi deca trebalo da provode ispred računara?

Devojčica radi domaći ispred računara

Koliko vremena bi deca trebalo da provode ispred računara?

 

U današnje vreme, kada su savremene tehnologije postale neizostavni deo našeg svakodnevnog života, teško je postaviti granicu između koristi i štete koju vreme provedeno pred računarom može doneti našoj deci. Kao roditelj, spoznala sam suštinu ovog problema kada su očekivanja moje ćerke došla u sukob sa onim što sam ja smatrala da je dobro za nju. Danas kada je čak i telefon delimično zamena za računar, teško je odvojiti dete od nečega čemu je stalno izloženo. Ograničavanje vremena provedenog pred ekranom postaje pravi izazov za roditelje.

Istražujući ovu oblast, naišla sam na neke predloge stručnjaka o tome koliko vremena je preporučljivo dozvoliti deci da provedu ispred računara. Ovo vreme je uslovljeno i uzrastom deteta. Na primer, deci predškolskog uzrasta trebalo bi da organizujete vreme tako da budu uključeni u razne aktivnosti koje će im pomoći da se razvijaju, kako mentalno, tako i fizički. Zbog toga bi bilo idealno ako biste im rad na računaru ograničili na nekih pola sata. Poželjno je i da to vreme provedu uz roditelje koji bi ih usmerili na neke kvalitetne sadržaje, koji bi povoljno uticali na njihove kognitivne sposobnosti. Deci koja idu u školu možete dozvoliti da provode 30 do 45 minuta u igri na računaru, s tim što će pored toga verovatno imati domaće zadatke za koje će im biti potrebno dodatno vreme. Nešto starijim osnovcima ovo vreme možete produžiti na sat vremena, a srednjoškolcima na dva sata.

Preterana upotreba računara može kod dece izazvati zavisnost. Vreme provedeno pred računarom možete da ograničite na više načina. Na primer, imate mogućnost uvođenja novog korisničkog profila na računaru koji će imati roditeljsku kontrolu. Druga mogućnost je podešavanje tajmera, ili upotreba neke od aplikacija koje pomažu roditeljima da kontrolišu koliko vremena deca provode pred računarom.

Najvažnije je da, koliko god je to moguće, ne budete previše strogi prema svojoj deci, i da ne pretvorite pitanje računara u frustrirajuće trenutke rasprave. Držite do svojih principa, ali budite pomalo i diplomata.