Kako poboljšati koncentraciju kod deteta

Kako poboljšati koncentraciju kod dece

Kako poboljšati koncentraciju kod deteta

Koncentracija budi radoznalost i motivaciju. Deca školskog uzrasta često nisu koncentrisana i fokusirana. Bilo koji spoljni stimulansi mogu ih odvratiti od započetog posla, zato je veoma važno naučiti ih kako da ignorišu periferne stimulanse. Fokus se postiže vežbanjem, zato se deci zadaju zadaci.

Kod dece pažnja najkraće traje, i zato deca često menjaju aktivnosti. Sa uzrastom se pažnja više povećava. Imajući to u vidu roditelji moraju zajedno sa svojom decom odrediti vreme izvršavanja nekog zadatka, a posebno negovati motivaciju, koja je u direktnoj vezi sa uspešnim savladavanjem prepreka i teškoća.

Mnoga deca najbolje uče ako vide proces. Zbog toga je neophodno čitanje ili rad sa rukama. Važno je naučiti dete da odvoji bitno od nebitnog, ne da uče napamet pitanje koje moraju savladati, već da nauče da povezuju. Za bolju koncentraciju primenjuju se učenja sa asocijacijama, preko njih se povežu nove invrofrmacije sa već poznatim. Uspeh se ogleda u istrajnosti, ponavljanju i praksi. Svako dete kao i odrasla osoba ima unutrašnju borbu da pobedi inerciju koja se pojavljuje na početku svake studije.

Vežbe koje mogu poboljšati koncentraciju kod deteta:

Opisivanje predmeta sa zatvorenim očima. Naučite dete da dobro osmotri objekat. Zatim sa zatvorenim očima treba da opiše detalje. Na ovaj način, deci se podstiče koncentracija i pamćenje, a mogu se organizovari i igre takmičenja.

Slaganje slagalica, domina su isto odličan izbor za koncentraciju.

Klasifikacija – dete iz grupe igračaka treba da izdvoji na primer samo plave igračke, ili životinje koje imaju slične karakteristike, ili čak dozvolite deci da sortiraju sudove kod kuće ili veš.

Crtanje. Pronalaženje razlika na crtežima i upoređivanje šta se promenilo, šta je izostavljeno ili dodato.

Igre za vežbanje i održavanje koncentracije možete i sami osmisliti, budite i vi kreativni, osmislite nešto novo i podelite sa nama.