Blender tutorijal – Prsten

blender-tutorijal-prsten

Blender tutorijal – Prsten

blender tutorijal prsten clanak36a

U ovom tutorijalu ćemo da vam pokažemo kako da napravite prsten.

Pošto pokrenemo Blender, prva stvar koju ćemo da uradimo je da izbrišemo kocku na sredini ekrana. Kliknućemo na kocku, a zatim ćemo da pritisnemoDelete ili taster X na tastaturi. Kada nas Blender upita da li želimo da obrišemo kocku, kliknućemo na OK.

Sledeći korak je dodavanje predmeta koji ćemo da oblikujemo u prsten. Dodaćemo valjak, bilo kombinacijom tastera SHIFT i A, bilo preko opcije Add u meniju koji se nalazi u donjem levom delu ekrana.

blender tutorijal prsten clanak36b

Podići ćemo valjak, tako da njegovo dno dodiruje 3D kursor (crveno-beli kružić, koji se nalazi u preseku crvene i zelene linije). Najprecizniji način na koji to možemo da uradimo je da pritisnemo taster G, zatim taster Z, i na kraju da ukucamo 1 i pritisnemo Enter. Time smo gurnuli valjak po Z-osi, i postigli smo ono što smo nameravali.

Sada ćemo da smanjimo valjak, tako da njegova visina odgovara visini prstena. To možemo da uradimo na nekoliko načina. Mi smo se opredelili da prvo pređemo u Edit mode, što radimo pritiskom na taster Tab. Valjak će da požuti, što nam govori da su selektovane sve njegove stranice. Pritisnućemo taster A, da uklonimo selekciju. Kada uklonimo selekciju, kliknućemo na ikonu kocke sa žutom stranicom, koja se nalazi pri dnu sredine ekrana. Kliknućemo na gornju stranicu valjka, a zatim početi sa njenim pomeranjem na dole, odnosno sa smanjivanjem valjka. Pritisnućemo G, zatim Z, ukucati -1.6, i na kraju pritisnuti Enter.

blender tutorijal prsten clanak36c

Smanjili smo valjak, a sada moramo da mu dodamo rupe, i pretvorimo ga u nešto što će više da liči na prsten. Dok je gornja stranica obeležena, pritisnućemo Delete, da je obrišemo. Kada nas Blender upita šta tačno želimo da obrišemo, odabraćemo opciju Faces. Zatim ćemo da obrišemo i donju stranicu, na isti način. Ukoliko ne vidite donju stranicu, zarotirajte pogled koristeći točkić na mišu.

blender tutorijal prsten clanak36d

Naš valjak i dalje ne liči na prsten. Trenutno podseća na traku od papira, zato što nema pravu debljinu. Da bismo ga malo podebljali, najpre ćemo da se vratimo u Object mode, pritiskom na taster Tab. Zatim ćemo da dodamo modifikatore (modifiers), preko Properties prozora u desnom delu ekrana. Kliknućemo na ikonicu francuskog ključa, a zatim na Add modifier. Od svih opcija koje nam se nude, odabraćemo opciju Solidify. U meniju koji se pojavi kada kliknemo na Solidify, podesićemo Thickness na 0,25, i kliknuti na Apply.

blender tutorijal prsten clanak36e

Naš valjak sada više liči na prsten. Međutim, još uvek ima previše oštre ivice da bismo mogli da kažemo da je prsten. Da bismo to sredili, vratićemo se u Edit mode. U slučaju da nije otvoren, otvorićemo Transform meni, sa desne strane, pritiskom na taster N. Obeležićemo unutrašnji deo našeg prstena, tako što ćemo da pritisnemo i držimo taster Alt, i da kliknemo na bilo koju od unutrašnjih stranica prstena, kao na sledećoj slici.

blendar tutorijal prsten clanak36f

Kada smo obeležili unutrašnje stranice prstena, prelazimo u meni koji smo otvorili u prethodnom koraku. Pri vrhu menija pronalazimo opcijuMean crease, i podešavamo je na 0.2. Ovim smo, mada to još uvek ne primećujemo, dodali unutrašnje zakrivljenje prstena.

blender tutorijal prsten clanak36g

Vraćamo se u Object mode, i dodajemo novi modifikator. Ovog puta dodajemo Subdivision surface modifikator. U delu Subdivisions, stavljamo da Views bude 3, a Render 5. Prvi broj određuje prikaz oblina tokom rada, a drugi stepen oblina u konačnom renderovanju. Da bismo još malo poboljšali prikaz, kliknućemo na opciju Smooth, koja se nalazi u meniju sa leve strane ekrana. U slučaju da taj meni nije otvoren, otvorite ga pritiskom na taster T.

blender tutorijal prsten clanak36h

Da bismo jednostavnije dodali potrebne materijale, promenićemo način renderovanja. To radimo klikom na tekst Blender Render, koji se nalazi pri sredini vrha ekrana. Kada kliknemo na Blender Render, otvoriće se padajući meni, u kojem biramo Cycles Render.

Materijale dodajemo u Properties prozoru, koji se nalazi na desnoj strani ekrana (isti prozor smo koristili za dodavanje modifikatora). Potrebno je da u njemu, pri vrhu, kliknemo na ikonu materijala. Zatim ćemo da kliknemo na Diffuse BSDF, i da u meniju koji se otvori, izaberemo Mix Shader, pošto nameravamo da kombinujemo dva materijala, kako bismo postigli bolji efekat. Kao prvi materijal, biramo Glossy BSDF, a kao drugi, takođe Glossy BSDF.

blender tutorijal prsten clanak36i

Sada moramo da podesimo boje, i način odbijanja svetla od našeg prstena. U okviru prvog Glossy BSDF, kliknućemo na belo polje pored tekstaColor, pa ćemo u prozoru koji se bude otvorio da kliknemo na Hex, i da unesemo vrednost E7B34D. Zatim ćemo to isto da uradimo i sa drugim Glossy BSDF šejderom, s tim što ćemo kod njega da unesemo vrednost E7B800. Takođe ćemo da promenimo Roughness vrednost drugog šejdera na 0 (prvu roughness vrednost ostavljamo na 0,2).

blender tutorijal prsten clanak36j

Dodaćemo pod na kojem će da leži prsten koji smo napravili. Istovremeno pritiskamo Shift i A, pa u prozoru koji se otvori biramo Mesh, a zatimPlane. Povećavamo pod tako što pritisnemo taster S, a zatim broj 9, i na kraju Enter. Materijal dodajemo na sličan način kao kod prstena, s tom razlikom što kod poda ne moramo da koristimo Mix shader, već možemo da stavimo bilo koji šejder. U našem primeru ćemo da koristimo Glossy BSDF, bele boje (HEX vrednost FFFFFF), i roughness 0,2.

Ako pritisnemo taster 0 na numeričkoj tastaturi, preći ćemo u pogled iz kamere. Ovaj korak nam je potreban da bismo jednostavnije podesili kameru, i izgled prstena u konačnom renderu. Kada pređemo u pogled iz kamere, u meniju sa desne strane centralnog dela ekrana ćemo da pronađemo i štikliramo opciju Lock Camera to View.

blender tutorijal prsten clanak36k

Zahvaljujući ovoj opciji, sada pomeranjem našeg pogleda, pomeramo i pogled iz kamere. U našem primeru, približićemo kameru prstenu, i malo ćemo da je iskosimo. Naravno, možete da se odlučite i za neki drugi položaj kamere, koji vam se učini boljim.

blender tutorijal prsten clanak36l

Sada ćemo da promenimo osvetljenje, i da malo zamračimo svet u kojem se nalazi prsten koji smo napravili. U prozoru koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana, kliknućemo na Lamp, a zatim, u prozoru ispod njega, na ikonicu lampe. U meniju koji nam se otvori, kliknućemo najpre naSpot, a zatim na Use Nodes. Za Strength stavljamo vrednost 250, mada možete da odaberete i neku drugu, ako vam se učini da je svetlo prejako ili preslabo. Štikliraćemo opciju Show Cone, da bismo videli koju površinu zahvata lampa. Tu površinu možemo da menjamo na nekoliko načina – ili pomeranjem lampe, ili promenom Size vrednosti, ili kombinacijom oba načina. Odlučićemo se za kombinovanje.

blender tutorijal prsten clanak36m

Zamračivanje sveta u kojem se nalazi prsten ćemo da obavimo na sledeći način. Kliknućemo na ikonu planete (nalazi se u istom prozoru u kome smo podešavali osvetljenje), zaitm na sivu boju ispod dugmeta Use Nodes, i podesiti HEX vrednost na 252525. Pritiskom na taster F12, renderovaće se slika prstena, na kojoj možemo da vidimo kako sve izgleda na kraju. Ako vam se učini da nema dovoljno svetla, možete ili da povećate jačinu lampe sa 250 na 300, 400, 500 ili neku drugu vrednost, ili da povećate osvetljenje sveta. Mi ćemo da pojačamo svetlost lampe na 500.

blender tutorijal prsten clanak36n

Poslednji korak pre pravog renderovanja je podešavanje kvaliteta rendera. U Properties prozoru (isti prozor u kome smo podešavali osvetljenje i zamračivali svet), kliknućemo na prvi tab (ikonica foto-aparata). Odabraćemo da rezolucija bude 1920 × 1080. Kao format biramo PNG, mada možete da odaberete i neki drugi format slike, na primer JPG. Kliknućemo i na Sampling i podesiti Render vrednost sa 10 na 500. Imajte na umu to da povećanje ovog broja povećava kvalitet slike, ali i vreme potrebno za njeno renderovanje. Na našem računaru, sa 500 semplova, renderovanje je trajalo oko 18 minuta.

blender tutorijal prsten clanak36o

Kada se završi renderovanje slike prstena, pritisnućemo F3, da bismo sačuvali sliku koju smo renderovali. Predlažemo vam da odaberete desktop, kako biste jednostavnije pronašli renderovanu sliku.

I to je sve za danas. :)