Odgovorno ponašanje dece na internetu

Odgovorno ponašanje dece na internetu

Odgovorno ponašanje dece na internetu

 

Deca sa lakoćom prihvataju internet i nove komunikacione tehnologije, ali im nedostaje zrelost i iskustvo kako bi identifikovali potencijalne rizike kojima mogu biti izloženi na internetu. Kod deteta treba razviti sposobnost samokontorle i osnažiti ga da se samostalno izbori sa izazovima. Uloga roditelja u zaštiti dece od opasnosti na internetu se ne razlikuje od uloge u realnom životu. Od presudne važnosti jesu ličan primer koji roditelj daje detetu u svakodnevnom životu i otvorena komunikacija, jer utiču pozitivno na odgovorno ponašanje dece na internetu.

Važno je kako i za šta koristimo TV i druge uređaje. Ekrani su prisutni svuda u modernom životu. Kako ih koristimo u svom ličnom životu će uticati na našu decu, pozitivno ili negativno.

Ne meri se svako vreme provedeno uz ekran na isti način. Ono što mala deca gledaju treba da odgovara njihovom uzrastu, da ima ograničeno vreme i da uključuje roditelje. Kako rastu deca će morati da obavljaju zadatke za koje će im biti potrebni računari i drugi uređaji koji imaju pristup internetu. Pričajte sa decom o tome da je potrebno da rasporede svoje vreme pred ekranom, za domaće zadatke, igru i druženje.

Sve zavisi od toga koliko roditelji učestvuju u aktivnostima dece na internetu, pogotovo kada je reč o mlađoj deci. Uglavnom je problem to što su roditelji danas skloni da deci daju mobilni telefon ili tablet i na taj način oslobode sebi vreme za druge aktivnosti. Važno je da roditelji imaju uvid u sve što deca rade na internetu.

Dete i internet

Roditelji treba da prave selekciju sadržaja i da učestvuju i razgovaraju o onome što deca gledaju na internetu. Jer deca ne treba da naviknu da budu pasivni primaoci informacija sa ekrana. Zato decu treba naučiti kako da pravilno koriste kompjuter. U početku će kompjuter koristiti za igru, kasnije za obrazovanje i posao.

Danas, deci je upotreba kompjutera u obrazovanju jednako važna kao i korišćenje drugih školskih materijala. Neke škole su na početku školovanja svojim đacima donirale računare. Zbog toga će dete već od početka školovanja imati pristup internetu. Iz tog razloga je bitno imati otvoren odnos sa detetom gde će ono imati poverenje u vas i poslušati savete za pametno korišćenje interneta.

Uloga roditelja u procesu učenja iz novih tehnologija i izvora treba da bude da deca u moru informacija prepoznaju one koje će im zaista biti korisne. Treba detetu pokazati kako internet može proširiti njegovo znanje o činjenicama koje je već usvojio. Pravilno korišćenje interneta je bolje rešenje od zabrane i kazne, jer će dete u društvu i školi svakako imati pristup istom.

Zato je iskren razgovor sa detetom jedino rešenje kako biste uspeli da mu objasnite – kako da se pravilno ponaša na internetu:

  • Podstaknite vaše dete da koristi internet stranice samo za komunikaciju sa svojim prijateljima a ne sa nepoznatim osobama.
  • Objasnite deci da online osobe nisu uvek one za koje se predstavljaju.
  • Objasnite detetu da može da objavljuje samo one informacije koje vi kao roditelj smatrate odgovarajućim. Deca treba da shvate da se informacije objavljene na internetu ne mogu izbrisati.
  • Objasnite im da slike i video zapisi otkrivaju mnogo ličnih informacija. Prema tome, uverite se u to da je vaše dete shvatilo šta znači objavljivanje slika ili video zapisa na internetu.
  • Posavetujte ih da na internetu ne objavljuju ništa bez vaše saglasnosti.
  • Objasnite im da ono što napišu na internetu može pročitati bilo ko.

 

Koliko vremena vaše dete provodi na internetu? Da li vi pravite selekciju sadržaja koje dete prati?

Pišite nam vaša iskustva i savete, rado želimo prodiskutovati sa vama o tome.