Prioriteti na internetu – iskoristiti dobro, sprečiti loše

Internet i deca

Prioriteti na internetu – iskoristiti dobro, sprečiti loše

 

Nema sumnje da će digitalne tehnologije sve više uticati na budućnost sve većeg broja dece. Deca već sada predstavljaju značajan procenat globalno umrežene populacije, a njihov udeo će se samo povećavati u bliskoj budućnosti. Za upotrebu digitalnih tehnologija biće dostupno više digitalnih uređaja i onlajn platformi.

Društvo ima koristi od dece koja su digitalno pismena, sposobna da se kreću kroz nebrojene prilike i rizike povezanosti i koja prate kurs ka produktivnoj budućnosti. Deca se suočavaju sa brojnim onlajn rizicima, kao što je izloženost neprikladnim materijalima, nasilju.. Iako većina dece uspešno savlada ova dva navedena rizika za neku decu njihov uticaj može promeniti njihov život.

Bezbednost dece na mreži treba da uzima u obzir uzrast i zrelost deteta. Mlađoj deci treba velika podrška i više uputstva od roditelja i drugih odraslih od poverenja. Starija deca će sa druge strane imati veću želju da ponekad rizikuju. U razumnim granicama takvo preuzimanja rizika je deci potrebno kako bi naučila da se prilagode i da razviju otpornost.

Učite decu pismenosti kako bi ona bila informisana, angažovana i bezbedna na mreži. Iako današnja deca odrastaju uz digitalni svet to ne znači da im nisu potrebne smernice i podrška kako bi najbolje iskoristila mogućnost povezivanja. Takođe, deca ne razumeju svoju ranjivost u pogledu rizika na mreži ili sopstvenu vlastitu odgovornost da budu dobri digitalni građani.

Maksimalna zaštita privatnosti treba biti osnovno podešavanje digitalnih alata i platformi koje deca koriste. Treba decu naučiti kako da podese postavke privatnosti da bi zaštitili svoje lične informacije. Zato je bitno da vi kao roditelj budete deci dobar digitalni model. Jer nisu samo deca fascinirana internetom. Roditelji moraju deci da ponude model odgovornog i pošetnog korišćenja tehnologije.

Mnogo je razloga zbog kojih trebate podržati razvoj digitalne pismenosti kod dece. Ako se deci pruže prilike i ako im se daju veštine, ona će maksimalno iskoristiti mogućnost povezivanja. Milioni dece širom sveta koriste internet za učenje, socijalizaciju i pripremu kako bi kao odrasle osobe zauzeli svoje radno mesto i ostavili trag u svetu.

Sva deca žude za tom prilikom i zaslužuju je.